Fytoplankton.nl
Home Over algen Wie Technieken 'Live results' Contact

Technieken
to english  
Flowcytometrie
Fytoplanktondeeltjes tussen ca 1 m en 800 m in doorsnee gesuspendeerd in water, worden via een slangetje of naald opgezogen door een flowcytometer (CytoSense van CytoBuoy bv). De deeltjes worden naar een doorstroomcel (kuvet) getransporteerd, zodanig dat de deeltjes n voor n met een constante snelheid hier doorheen stromen. Door middel van een gefocusseerde laser (of meer lasers) worden de deeltjes n voor n 'belicht'. Pigmenten in een cel (chlorofyl en andere pigmenten) geven onder invloed van deze lichtenergie fluorescentie in verschillende kleuren, die gemeten wordt door detectoren. Ook treedt door de aanstraling van laserlicht, lichtverstrooiing en diffractie op aan, dat ook gemeten wordt als maat voor de grootte van een deeltje en de aanwezigheid van specieke uiterlijke kenmerken. (zoals bijv. calciet(kalk)schaaltjes van coccolithoforen). Uniek is dat elk deeltje een zogenaamde optische vingerafdruk krijgt, waarbij deeltjes met een overeenkomstige vingerafdruk tot dezelfde fytoplankontongroep of -soort gerekend kunnen. Omdat een meting maar enkele seconden tot minuten duurt en een groot aantal deeltjes (>10000) objectief en geautomatiseerd kunnen worden gemeten, is de techniek uitermate effectief in het verkrijgen van informatie over fytoplankton in water.

Microscopie
Een watermonsters wordt op een 


Overige technieken
Er worden diverse overige technieken gebruikt  
 
Meer informatie

Flowcytometrie
Microscopie
Overig

powered by TRP 2017