Fytoplankton.nl
Home Over algen Wie Technieken 'Live results' Contact

Over algen (fytoplankton)
to english  
Voedingsstoffen
 
Voedingsstoffen, of nutriŽnten genoemd, voor fytoplankton zijn vooral fosfor, stikstof en silicaat (kiezelzuur). Door de mens komen de overtollige voedingsstoffen fosfor en stikstof in het water terecht. Fytoplankton is een belangrijke graadmeter om het effect van verhoogde of verlaagde concentraties voedingsstoffen in het water in kaart te brengen.
 
Overlast
 
Een aantal soorten algen kan bij een algenbloei voor overlast zorgen. De algensoort Phaeocystis is bijvoorbeeld bekend als de veroorzaker van schuim op het strand. Sommige typen algen kunnen giftige chemische verbindingen produceren die schadelijk zijn voor bijvoorbeeld mosselen en vissen, maar ook voor mensen. Te veel fytoplankton kan in sommige gevallen, na sedimentatie, tot zuurstofgebrek bij de bodem leiden, waardoor vissen en bodemdieren kunnen sterven. In zoetwatermeren veroorzaken blauwalgen bij warm weer vaak overlast in de vorm van drijflagen en de vorming van gifstoffen.

Bodemdieren en zoŲplankton
 
In de ondiepe wateren in de kustzones en estuaria wordt fytoplankton vooral begraasd (gegeten) door filtrerende bodemdieren als kokkels, mossels, strandschelpen en mesheften. Hoge dichtheden van deze bodemdieren houden het fytoplankton in het algemeen op een laag niveau. In de zee is het juist zoŲplankton dat ervoor zorgt dat het fytoplankton niet overdadig aanwezig is.
 
Typen fytoplankton
 
De belangrijkste typen fytoplankton zijn:
- De flagellaten, die dankzij de aanwezigheid van een tot vier flagellen ( staarten’) zich in het water kunnen voortbewegen. Tot deze groep behoren ook de dinoflagellaten.
- De diatomeeŽn, die onder meer silicaat nodig hebben. Veel soorten diatomeeŽn komen in kolonievorm voor.
Meer informatie

Typen algen
Plaagalgen
Foto's algen

powered by TRP © 2017