Fytoplankton.nl
Home Over algen Wie Technieken 'Live results' Contact

Live results
to english  
'Live' resultaten van locaties
Watermonsters worden met een hoge regelmaat zonder tussenkomst  bemonsterd uit het water (bijv. uit een rivier, meer of zee) en geautomatiseerd geanalyseerd. Na monstername duurt het slechts ca 5 minuten voordat de meetresultaten op het internet zichtbaar zijn. Deze 'live' aanpak is een pilot en beschikbaar voor één locatie. In de toekomst volgen mogelijk meer locaties. 
 
Disclaimer
Het gebruik van deze via de website beschikbaar gestelde data en resultaten is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De verstrekker van deze gegevens en/of de website-provider kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of gevolgen, die kunnen ontstaan bij het gebruiken van de verstrekte gegevens.

Toegang tot de resultaten
Voor de
toegang tot de resultaten is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze worden op persoonlijke titel verstrekt en mogen niet aan derden worden verstrekt of door derden worden gebruikt.

Doorbraak
Deze 'live monitoring' aanpak, de combinatie flowcytometrie (CytoSense, Cytobuoy BV) en software (EasyClus, Thomas Rutten Projects) is een compleet nieuwe aanpak, die nergens eerder mogelijk is gemaakt. De hoog frequente gepresenteerde resultaten zijn daarom niet volledig gevalideerd, bijvoorbeeld door een vergelijking van de resultaten op deze locatie met andere technieken. Goede vergelijkingen van de toegepaste techniek zijn in andere studies overigens aangetoond. De hoge frequentie van meten (1x per uur) ten opzichte van de klassieke monitoring, geeft veel meer informatie over de dynamiek van micro-organismen in het water.
.  
Meetlocaties

RWS Eijsden
RWS Zirfaea
RWS Cruise
Cefas Endeavour
TBA Taihu Lake
Marel
TRP Test
Your location?

powered by TRP © 2018